Uitslag Patiënten enquête 2018

Wat houdt een Patiënten enquête in?

Begin 2018 is in de praktijk weer onderzoek gedaan naar wat u als patiënt vindt van onze praktijk. Hieraan hebben velen van u een bijdrage geleverd door het invullen van een vragenlijst. Het doel van een patiënten enquête is om uw mening en wensen te betrekken bij het verbeteren onze praktijk.

De enquête is mede opgesteld door de landelijke beroepsvereniging voor huisartsen en wordt ook door hen verwerkt. Er worden geen namen gevraagd, dus de resultaten zijn niet te herleiden naar personen. Uw privacy is dus niet in gevaar. Met de uitkomsten van de enquête worden verbeterplannen

Uitkomsten

De belangrijkste uitkomsten van de enquête zijn in een aantal onderdelen ondergebracht. Per kopje hebben we de verbetermaatregelen die we hebben genomen ook beschreven. 

Gebouw en wachtruimte

U bent tevreden over het klimaat, het licht en de stoelen in de wachtkamer, alleen zijn er een aantal leuningen stuk. We hopen binnen enkele jaren te verhuizen naar een ander gebouw in de wijk, dan zal het meubilair ook vernieuwd worden.

Er is voldoende speelgelegenheid voor de kinderen en voldoende leesmateriaal beschikbaar.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Op piekmomenten kan het voorkomen dat alle lijnen bezet zijn en dat men niet voor spoed kan kiezen. De praktijk gaat in 2019 over op telefonie via internet. Daarmee hoopt de praktijk dit probleem opgelost te hebben.

Niet iedereen is voldoende op de hoogte van de mogelijkheid om een langer consult af te spreken bij meerdere klachten of een persoonlijk gesprek. De assistente houdt hier in haar vraagstelling normaal gesproken al rekening mee. Hiermee voorkomen we lange wachttijden.

Spreekuurorganisatie

U bent erg tevreden over de spreekuurtijden en over het feit dat u meestal op een geschikt moment terecht kunt. Ook is de informatie over de praktijkregels duidelijk.

De wachttijd voor een consult ligt iets boven de norm. De huisartsen vinden het belangrijk om voldoende tijd voor iedere patiënt te nemen. Waar mogelijk wordt vooraf al een dubbel consult ingepland en soms worden er korte pauzes ingelast om de uitlooptijd in te halen. Bij grote drukte vervallen deze pauzes echter en kan de wachttijd toch oplopen. De assistentes proberen u tijdig te informeren.

Algemene punten

De praktijk scoort lager dan gemiddeld op het punt dat de waarnemer goed op de hoogte is van de medische problemen. Dit is bijzonder, omdat de waarnemende huisartsen in het Patiëntendossier kunnen en de huisartsenpost ook, indien de patient hier zelf toestemming voor heeft gegeven.

 

 

Preventie

Preventie is het voorkomen van het ontstaan van ziekten. Dit gebeurt in de praktijk op verschillende wijze: onder andere door de jaarlijkse griepprik en de controles van bloeddruk en cholesterol bij risicogroepen en door de begeleiding bij het stoppen met roken. Ruim 20 % van de patiënten geeft aan dat de praktijk nog meer aan preventie kan doen. Dit is vergelijkbaar met de landelijke cijfers.

Wij vinden dat de praktijk een belangrijke rol heeft in preventie, maar dat ook de patiënten zelf een grote verantwoordelijkheid hebben en veel kunnen doen door gezond eten, niet roken, meer bewegen en het tijdig en trouw innemen van medicatie zoals bloeddruk- en cholesterolverlagers.

Tot slot

Tot slot willen wij alle deelnemers nogmaals bedanken. Deze enquête wordt elke drie jaar herhaald, dus bent u deze keer niet uitgenodigd een formulier in te vullen, wellicht dat u dan een volgende keer gevraagd wordt. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om buiten de enquête om uw ervaringen, positief en negatief, met ons te delen. Wij kunnen en willen hiervan leren en zo onze dienstverlening verder verbeteren.