Assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij heeft speciale scholing gevolgd om aan de hand van vragen de mate van spoed en de benodigde tijd van de afspraak te bepalen. Ook kan zij soms telefonische adviezen geven bij alledaagse klachten, waardoor u niet naar de praktijk hoeft te komen. Bij twijfel overlegt de assistente met de huisarts en vraagt u later terug te bellen. De huisarts controleert achteraf de gegeven adviezen. U kunt deze ook nalezen op Thuisarts.nl

Voor de huisarts is het prettig om vooraf te weten waarvoor u komt, zodat zij zich alvast voorbereiden kan op uw bezoek. 

De assistente maakt zo nodig afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet daarnaast het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • injecties
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders

Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken. Als zij haar spreekuur doet kan het antwoordapparaat erop staan. Dat is tussen 14.00 en 15.00 uur. Indien nodig kunt u dan de spoedlijn bellen.

Onze assistentes zijn ook opgeleid om controles uit te voeren en preventie voorlichting te geven voor mensen met diabetes (suikerziekte) en hart- en vaatziekten. Zij nemen daarbij een aantal taken over van de praktijkondersteuner.

Hiervoor krijgt u een uitnodiging voor een afspraak.