NHG Accreditatie

Onze praktijk is NHG geaccrediteerd. Wat betekent dat?

Het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) ontwikkelde samen met de Radboud Universiteit Nijmegen een systeem voor praktijkaccreditering. Wanneer een praktijk het accrediteringstraject met succes heeft doorlopen, krijgt men een NHG-keurmerk. Dit laat zien dat in de huisartsenpraktijk systematisch en voortdurend wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering met aandacht voor de organisatie en de praktijkvoering, het medisch handelen en het oordeel van de patiënt.

De accreditatie is geen eenmalig iets. Elk jaar wordt de praktijk opnieuw bezocht door een onafhankelijke deskundige die beoordeelt of de verbeterplannen van de afgelopen periode zijn uitgevoerd en of er nieuwe verbeterplannen (moeten) worden gemaakt om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarom kijken wij voortdurend naar onze werkwijze, maken duidelijke werkafspraken en rapporteren en analyseren wij klachten en incidenten. Daarnaast proberen wij door risicoanalyse vooraf in te schatten waar dingen mogelijk fout kunnen gaan en nemen verbetermaatregelen om deze fouten te voorkomen.

Een belangrijk onderdeel van de accreditatie is een driejaarlijkse patiënten enquête, waaraan een aantal patiënten uit de praktijk meewerken door een vragenlijst in te vullen. Hierdoor kunnen wij de ervaringen en wensen van patiënten meenemen in onze verbeterplannen. De uitslag van de meest recente patiënten enquête staat ook op deze website.

Zoals u kunt lezen werken wij voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Wij willen dit ook zichtbaar maken door veranderingen en verbeteringen met u te delen via onze website. Heeft u nog suggesties, vragen of opmerkingen, dan horen wij dit uiteraard ook heel graag van u.