Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Iedere werkdag is er spreekuur. Hiervoor moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8 en 10 uur. U kunt tijdens vakantieperiodes geen afspraak maken via MijnGezondheid.net

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Dit noemen we triage. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. De assistente overlegt zo nodig met de huisarts en de huisarts controleert de gegeven adviezen.

Adviezen kunt u ook nalezen op Thuisarts.nl

Meer tijd nodig?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan plannen we een dubbele afspraak in onze agenda, zodat het spreekuur niet onnodig uitloopt.

Indien u niet aangegeven hebt meerdere klachten te willen bespreken, dan kan de arts ervoor kiezen alleen de meest dringende klacht te behandelen en u vragen een andere keer terug te komen voor de andere klacht(en).

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.