Huisregels

In onze praktijk gelden de volgende Huisregels:

 

·       Medewerkers en bezoekers gaan respectvol met elkaar om.

·       Geef een ander privacy, houd afstand bij de balie.

·       Medewerkers mogen vragen om uw identiteitsbewijs, dit is soms wettelijk verplicht.

·       In noodsituaties volgt u de aanwijzingen van de medewerkers op.

·       Medewerkers mogen u vragen gezichts-bedekkende kleding af te leggen.

·       Liever geen mobiele telefoongesprekken in de praktijk.

·       Filmen, fotograferen of gesprekken opnemen is zonder toestemming niet toegestaan.

·       Wij accepteren géén verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.

·       Binnen de praktijk, het gebouw en voor de ingang van het gebouw mag niet gerookt worden en zijn alcohol en  drugs verboden.

 

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kunnen wij u de toegang tot de praktijk te ontzeggen. Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doen wij aangifte bij de politie. De praktijk is niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Alvast dank voor uw medewerking.

 

Team huisartsenpraktijk Timmer