Praktijkondersteuners Somatiek, GGZ en Jeugd

Praktijkverpleegkundige Somatiek

De praktijkverpleegkundige somatiek, Ingrid Valk heeft een verpleegkundige achtergrond en een afgeronde post-hbo opleiding als verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.

De praktijkverpleegkundige ondersteunt de huisarts bij de zorg voor voornamelijk chronisch zieken. Zij controleert o.a. diabetespatiënten, Astma/COPD patiënten, ouderen en mensen met hypertensie of verhoogd risico op hart/vaatziekten, doet huisbezoeken en begeleid patiënten die willen stoppen met roken. Ook heeft zij een aantal neventaken zoals het onderhouden van contacten met andere disciplines, het voorbereiden van vergaderingen etc. Het spreekuur verloopt in nauwe samenwerking met de huisarts.

Psychiatrisch praktijkverpleegkundige
Evelien Spit is de praktijkverpleegkundige GGZ(geestelijke gezondheidszorg). Zij doet gesprekken op de praktijk of soms ook bij u thuis. U kunt naar haar worden verwezen via de huisarts. Ook kunt u, indien u  behoefte aan een gesprek heeft, rechtstreeks een afspraak op haar spreekuur maken via de assistentes.

Praktijkondersteuner Jeugd-GGZ

Karlijn Vos is als praktijkondersteuner voor Jeugd en gezin werkzaam in onze praktijk. Daarnaast werkt ze als wijkcoach, waardoor ze goed de weg weet in Almelo. U kunt naar haar verwezen worden met uw kind bij opvoedings- en gedragsproblemen bij kinderen. Vaak kan zij u zelf verder helpen, maar zo niet, dan weet zij waar uw kind en u het beste terecht kunnen voor de juiste hulp.