Gegevens uitwisselen

Het uitwisselen van gegevens met de huisartsenpost, de apotheek en het ziekenhuis

Voor het inzien van uw dossier op de huisartsenpost, de apotheek en het ziekenhuis is het nodig dat u toestemming aan uw huisarts geeft om uw patiëntengegevens elektronisch ter inzage beschikbaar te stellen.

Hieronder treft u een korte uitleg over het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens.

Goede medische zorg
Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar in de spreekkamer van een andere (huis)arts, een onbekende apotheek of bij de huisartsenpost terecht komen. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste patiëntengegevens kan inzien. Een arts kan dan bijvoorbeeld nagaan welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Zo krijgt u direct de juiste zorg. Daarom willen zorgverleners (zoals huisartsen, apotheken, huisartsenpost en ziekenhuizen) graag patiëntengegevens met elkaar kunnen delen, voor een completer beeld van uw medische situatie. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie.

Uw zorgverlener stelt uw patiëntengegevens alleen elektronisch beschikbaar als u daar vooraf toestemming voor geeft. En andere zorgverleners mogen deze alleen raadplegen als zij de gegevens bij de zorgverlening aan u nodig hebben.

Noodzakelijke gegevens
Alleen de noodzakelijke patiëntengegevens worden beschikbaar gesteld als u toestemming geeft. Hierbij gaat het om personalia (naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht). Dan weet een zorgverlener zeker dat de gegevens bij u horen. Daarnaast gaat het om belangrijke gegevens over uw gezondheid, bijvoorbeeld medicijngegevens, allergieën, waar u de laatste 2 jaar voor behandeld bent, laboratoriumwaarden en uitslagen van onderzoeken.

Goed beveiligd
Uw gegevens zijn goed beveiligd. Als u toestemming geeft, zijn uw patiëntengegevens op te vragen via een beveiligd netwerk, dat hiervoor speciaal is ingericht. Dit netwerk heet “Infrastructuur voor zorgcommunicatie”. Alleen zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers en medisch specialisten, maken gebruik van dit netwerk. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen niet bij uw patiëntengegevens. Bovendien moeten zorgverleners die patiëntengegevens beschikbaar stellen of raadplegen en de “Infrastructuur voor zorgcommunicatie” gebruiken aan strenge eisen voldoen.

Meer informatie vindt u op de website www.vzvz.nl/Informatiepunt of www.fealmelo.nl.