Opvragen uitslagen onderzoeken

Wij gaan ervan uit dat u ons belt voor uitslagen van onderzoeken.

In principe bekijkt de huisarts alle uitslagen en geeft zo nodig een advies.

Daarom kunt u het beste niet eerder bellen dan 3 dagen na het laboratorium- röntgen- of echo-onderzoek en 5 dagen na het inleveren van kweekmateriaal, zo voorkomt u dat u opnieuw moet bellen.

U kunt daarvoor tussen 11 en 12.00 uur bellen met de assistente.