Opvragen uitslagen onderzoeken

Wij gaan ervan uit dat u zelf belt voor uitslagen van onderzoeken.

U kunt daarvoor tussen 11 en 12.00 uur bellen met de assistente. In principe bekijkt de huisarts alle uitslagen en geeft zo nodig een advies.

Heeft de huisarts de uitslagen nog niet gezien dan zal de assistente overleggen met de huisarts en u vragen op een ander moment terug te bellen.